انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


احیای قلبی و ریوی CPR حمل و نقل مصدومین
اطفای حریق زخم و شکستگی
ایمنی و سلامت شغلی واکنش آلرژیک و مسمومیت ها
مدیریت خطر و ایمنی بیمار خونریزی و شوک / سرمازدگی و گرما زدگی / برق گرفتگی
آشنایی با مباحث کنترل عفونت  جزوه دوره توجیهی بدو خدمت جلد 1
اصول اخلاق و ارتباط  جزوه دوره توجیهی بدو خدمت جلد 2
مدیریت بحران  جزوه دوره توجیهی بدو خدمت جلد 3
جزوه ماهیت حقوقی رضایت به درمان 2  اصول و شیوه نگارش مکاتبات اداری
  حسابداری      استانداردهای حسابداری عمومی 
   اصطلاحات قلب و عروق  مدیریت فشار عصبی
  کتابچه ارتباط 2  نقش کارکنان در تشخیص عقاید گیرندگان خدمت
   جزوه آشنائی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری    مدیریت زمان
   حقوق و تکالیف کارکنان    حسابرسی عملیاتی طبق استانداردهای حسابرسی
   حقوق و دستمزد و فرآیندهای اجرایی آن    
       
       
صفحه اصلی    |