انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   سیدوحید   افتخاری   مدیریت دولتی   كارشناس امور اداري   منابع انساني   كارشناسي 
 2   مهدی   پروز   حسابداری   كارگزين   منابع انساني   كارداني 
 3   صادق   پشتواره      متصدي امور دفتري   بايگاني   ديپلم 
 4   الهام   جوادی   تربیت بدنی   ماشين نويس   منابع انساني   كارداني 
 5   رقیه   دولت آبادی   مدیریت دولتی   كارشناس طرح و برنامه   منابع انساني   كارشناس ارشد 
 6   احمد   زحمت کش   آمار   معاون منابع انساني   منابع انساني   كارشناسي 
 7   الهام   غفوریان بلوری مشهد   زمین شناسی   كارگزين   منابع انساني   كارشناس 
 8   حسن   قهرمانی   کشاورزی   بايگان   بايگاني   كارشناسي 
 9   مسعود   کریمی      بايگان   بايگاني   ديپلم 
 10   فیروزه   محسنی دهکلانی   مدیریت دولتی   مدير منابع انساني   منابع انساني   كارشناسي ارشد 
 11   محسن   میرزاگلی   دبیری زبان و ادبیات   كارگزين   منابع انساني   كارشناسي 
 12   حمید   نیکورزم   مدیریت صنعتی   كارگزين   منابع انساني   كارداني 
 13   مرضیه   هاشم پور   مترجمی زبان انگلیسی   كارشناس طبقه بندي مشاغل   منابع انساني   كارشناسي 
صفحه اصلی    |