انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نمایش بر اساس 
 قانون حمایت از معلولان
قانون حمایت از معلولان
چهارشنبه 18 دى 1398
دانلود فایل (word)
 شرایط دریافت رتبه عالی
شرایط دریافت رتبه عالی
سه شنبه 11 دى 1397
دانلود فایل (word)
 راﻫﻨﻤﺎی ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺗﺮدد رجایی
راﻫﻨﻤﺎی ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺗﺮدد رجایی
يکشنبه 31 شهريور 1398
دانلود فایل (word)
 فرم بیمه عمر
این فرم نیاز به تائید مدیر منابع انسانی و ثبت دبیرخانه دارد
پنجشنبه 13 تير 1392
دانلود فایل (word)
 فرم درخواست بدون حقوق-خدمت نیمه وقت بانوان-تقلیل ساعت کار
فرم درخواست بدون حقوق-خدمت نیمه وقت بانوان-تقلیل ساعت کار
سه شنبه 17 شهريور 1394
دانلود فایل (word)
 چارت سازمانی
چارت سازمانی
پنجشنبه 17 اسفند 1396
دانلود فایل (word)
 فرآیند تعهدات قانونی پزشکان
فرآیند تعهدات قانونی پزشکان
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 فرآیند مشمولین قانون خدمت پزشکا ن و پیراپزشکان گروه اختیاری
فرآیند مشمولین قانون خدمت پزشکا ن و پیراپزشکان گروه اختیاری
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 فرآیند مشمولین قانون خدمت پزشکا ن و پیراپزشکان گروه اجباری
فرآیند مشمولین قانون خدمت پزشکا ن و پیراپزشکان گروه اجباری
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 فرآیند ماموریت و نقل و انتقالات
فرآیند ماموریت و نقل و انتقالات
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 فرآیند استخدام
فرآیند استخدام
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 فرآیند ارتقا ءکارکنان رسمی و پیمانی
فرآیند ارتقا ءکارکنان رسمی و پیمانی
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 فرآیند انتخاب و انتصاب
فرآیند انتخاب و انتصاب
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 فرآیند برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه، وراث، از کار افتادگی
فرآیند برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه، وراث، از کار افتادگی
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 فرایند آموزش 94
فرایند آموزش 94
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 فرآیند ارتقاء رتبه ارشد به خبره (سطح کارشناسی و بالاتر)
فرآیند ارتقاء رتبه ارشد به خبره (سطح کارشناسی و بالاتر)
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 کتابچه توجیهی منابع انسانی-ویرایش95
کتابچه توجیهی منابع انسانی-ویرایش95
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه
ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل نوبت کاری
دستورالعمل نوبت کاری
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل جانشین پروری
دستورالعمل جانشین پروری
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 دستورالعمل اجرائی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها قلب شهید رجائی
دستورالعمل اجرائی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها قلب شهید رجائی
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 کتابچه توجیهی منابع انسانی
کتابچه توجیهی منابع انسانی
دوشنبه 21 فروردين 1396
دانلود فایل (word)
 حقوق و دستمزد و فرآیندهای اجرایی آن
حقوق و دستمزد و فرآیندهای اجرایی آن
يکشنبه 15 اسفند 1395
دانلود فایل (word)
 حسابرسی عملیاتی طبق استانداردهای حسابرسی
حسابرسی عملیاتی طبق استانداردهای حسابرسی
يکشنبه 15 اسفند 1395
دانلود فایل (word)
 قوانین و مقررات اداری
قوانین و مقررات اداری
شنبه 7 اسفند 1395
دانلود فایل (word)
 مدیریت زمان
مدیریت زمان
دوشنبه 6 دى 1395
دانلود فایل (word)
 آئین نامه تخلفات اداری
آئین نامه تخلفات اداری
شنبه 16 مرداد 1395
دانلود فایل (word)
 جزوه آشنائی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری
جزوه آشنائی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری
چهارشنبه 14 مهر 1395
دانلود فایل (word)
 شیوه نامه ارتقا رتبه عالی کارکنان
شیوه نامه ارتقا رتبه عالی کارکنان
شنبه 16 مرداد 1395
دانلود فایل (word)
 ضوابط اجرائی ارتقا طبقه و رتبه
ضوابط اجرائی ارتقا طبقه و رتبه
يکشنبه 10 مرداد 1395
دانلود فایل (word)
 نقش کارکنان در تشخیص عقاید گیرندگان خدمت
نقش کارکنان در تشخیص عقاید گیرندگان خدمت
پنجشنبه 24 دى 1394
دانلود فایل (word)
 کتابچه ارتباط 2
کتابچه ارتباط 2
پنجشنبه 24 دى 1394
دانلود فایل (word)
 مدیریت فشار عصبی
مدیریت فشار عصبی
سه شنبه 19 آبان 1394
دانلود فایل (word)
 اصطلاحات قلب و عروق
اصطلاحات قلب و عروق
سه شنبه 19 آبان 1394
دانلود فایل (word)
 استانداردهای حسابداری عمومی
استانداردهای حسابداری عمومی
يکشنبه 10 آبان 1394
دانلود فایل (word)
 اصول حسابداری بخش عمومی
اصول حسابداری بخش عمومی
يکشنبه 10 آبان 1394
دانلود فایل (word)
 جزوه ماهیت حقوقی رضایت به درمان 2
جزوه ماهیت حقوقی رضایت به درمان 2
دوشنبه 13 مهر 1394
دانلود فایل (word)
 فرم شرح وظایف
فرم شرح وظایف
يکشنبه 11 مرداد 1394
دانلود فایل (word)
 مهارتهای ارتباطی ویرایش دوم
مهارتهای ارتباطی ویرایش دوم
چهارشنبه 12 آذر 1393
دانلود فایل (word)
 جزوه بهداشت محیط
جزوه بهداشت محیط
چهارشنبه 12 آذر 1393
دانلود فایل (word)
 نتایج آزمون تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی
نتایج آزمون تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی
چهارشنبه 5 آذر 1393
دانلود فایل (word)
 نتیج آزمون اصول و شیوه های نگارش نامه های اداری
نتیج آزمون اصول و شیوه های نگارش نامه های اداری
چهارشنبه 5 آذر 1393
دانلود فایل (word)
 طرح تکریم مردم و رفتار شهروندی
طرح تکریم مردم و رفتار شهروندی
دوشنبه 14 مهر 1393
دانلود فایل (word)
 چک لیست ارزیابی عملکردمهارتهای ارتباطی
چک لیست ارزیابی عملکردمهارتهای ارتباطی
دوشنبه 7 مهر 1393
دانلود فایل (word)
 فرم اثر بخشی دوره های آموزشی
فرم اثر بخشی دوره های آموزشی
پنجشنبه 1 خرداد 1393
دانلود فایل (word)
 فرم کارکنان متقاضی تدریس
فرم کارکنان متقاضی تدریس
پنجشنبه 1 خرداد 1393
دانلود فایل (word)
 فرم تدوین دوره
فرم تدوین دوره
پنجشنبه 1 خرداد 1393
دانلود فایل (word)
صفحه اصلی    |